MF พาท่องเที่ยว LAOS
836 0

MF Motorrad To Laos ครั้งที่ 1/2018ก
#ซื้อกับเราไม่มีเหงา #กิจกรรมแน่นทั้งปี

พาคุณลูกค้ามุ่งหน้าสู่ประเทศลาว โดยรายละเอียดคร่าวๆของการเดินทางมีดังนี้ครับ

นัดเจอที่ MF Motorrad พระราม 2 ในเช้าวันที่ 24 เพื่อออกเดินทางพร้อมกันไปที่ชายแดน
• วันที่ 1 กทม. – น่าน – ด่านห้วยโก๋น – ปากแบง
• วันที่ 2 ปากแบ่ง – หนองเขียว ( 244 กม.)
• วันที่ 3 หนองเขียว –หลวงพระบาง ( 130 กม.)
• วันที่ 4 หลวงพระบาง –วังเวียง ( 165 กม.)
• วันที่ 5 วังเวียง –เวียงจัน ( 155 กม.)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– ลูกค้าที่ออกรถกับ MF Motorrad เข้าร่วมกิจกรรมฟรี (สิทธิ์อยู่ที่ตัวรถ)
(โอนล๊อคสิทธิ์ 5,000 บาท จบทริบโอนคืน)
– ลูกค้านอกราคาท่านละ 16,800 บาท
(โอนมัดจำ 5,000 บาท ยื่นเอกสารเก็บเพิ่มส่วนที่เหลือ)
– คนซ้อนราคาท่านละ 10,500 บาท
– พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม : ที่พัก 4 คืน(พักคู่) ,อาหาร 12 มื้อ, รถเซอร์วิส 1 คัน,ค่าเอกสารข้ามแดน,ค่าเอกสารนำรถวิ่งในลาว,ค่าประกันอุบัติเหตุ,ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว,ค่าคายักที่วังเวียง,ตำรวจลาวประจำคณะ,ไกด์ลาว,นำเที่ยวตามโปรแกรม

สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ MF กรุณาส่งเอกสารดังนี้
1. สำเนาเล่มที่มีชื่อเจ้าของร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. โดยรถต้องเป็นรถออก MF และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นชื่อเจ้าของรถเท่านั้น

กฏระเบียบเบื้องต้น
1. 500 CC หรือ มากกว่าขึ้นไป
2. ไม่จำกัดยี่ห้อ
3. รับเพียง 20 คันเท่านั้น
4. ลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์ก่อน

การลงทะเบียน
1. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ MF กรุณาติดต่อเซลล์ที่ท่านออกรถได้เลย
2. สำหรับลูกค้าท่านอื่นๆสามารถติดต่อที่ MF Hot Line ได้เลย
คุณอ้อม โทร 099-116-3838

รายละเอียดโดยละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้โดยตรง
1. คุณพล : 099-113-2211
2. คุณอ้อม : 099-116-3838

AUTHOR